Mitragyna speciosa z botanického hlediska

Mitragyna speciosa je neopadavý listnatý strom rostoucí v jihovýchodní Asii (především v Thajsku, Indonésii, Malajsii, Myanmaru a Papui-Nové Guineji), který může dosahovat výšky až 25 metrů a 0,9 metru v průměru. Délka větve je většinou do 4 metrů. Kmen je obvykle rovný, vnější kůra je jemná a šedá, vnitřní je narůžovělá. Plně roztrostlé listy jsou dlouhé 14-20 cm a 7-12 cm široké. Podmínky prostředí však můžou způsobovat odpadávání listů např. v obdobích sucha, nicméně hojnější růst je v období dešťů.

Přirozené prostředí stromu Mitragyna speciosa je sladkovodně bažinové a regeneruje se na mělkých rašelinových půdách. Je citlivý na mráz a sucho. Mitragyna speciosa byla primárně pěstována ze semen, ale klonální rozmnožování druhu bylo využíváno pro účely ekologické obnovy, zejména v oblastech náchylných k povodním.

Název rodu „mitragyna“ byl určen holandským botanikem Pieterem Willemem Korthalsem, z důvodu toho, že listy, pestík a tyčinky květu rostliny mu připomínali tvar biskupského pokosu. Květý kratomu mají žlutá kulovitá květenství, která rostou po shlucích, a jak bylo uvedeno výše, obsahují mužskou, i ženskou část. Když semena dozrají, explodují a posílají miliony malých semen do prostoru. Jediný strom se může teoreticky oplodnit, ale i přesto si některé druhy osvojují vestavěné bariéry proti samooplodnění, protože tento způsob nepřispívá ke genetické rozmanitosti a evoluci druhu. 

 

Zdroje:
Robert B. Raffa. Kratom and Other Mitragynines, The Chemistry and Pharmacology of Opioids from a Non-Opium Source,. Taylor & Francis Group, LLC, © 2015, ISBN: 978-1-4822-2519-8 (eBook - PDF).

Following “the Roots” of Kratom (Mitragyna speciosa): The Evolution of an Enhancer from a Traditional Use to Increase Work and Productivity in Southeast Asia to a Recreational Psychoactive Drug in Western Countries. National Center for Biotechnology Information [online]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4657101/

Kratom Flower. Grow Kratom, Buy Plants | Magick Powers Potions [online]. Copyright ©2019 by Magick Powers Potions [cit. 27.02.2020]. Dostupné z: https://www.magickpowerspotions.com/post/kratom-flower